Kunduppgifter


Här registrerar du dig som ny kund till Svenska Köttföretagen. Fyll i fälten nedan och tryck på knappen där det står "Skapa". Nu går ett mail iväg till vår orderavdelning som registrerar dig som kund och du får en bekräftelse via mail med dina inloggningsuppgifter senast nästkommande arbetsdag.
Välkommen till Svenska Köttföretagen!

*Namn:
*Adress:
*Postnummer & ort:
Organisationsnr:
Telefon:
Mobiltelefon:
*Email:
*Lösenord:
Kontaktperson
Epostfaktura Ja/Nej
Epostfaktura mail
Övrig info till SvKf
Ev levadress gata
Ev. levadress postnr, ort